Opleiding hulphond

Trainingscentrum Vom Falorie leidt de Psychiatrische Hulphonden volledig zelf op. Op het moment dat Vom Falorie een aanvraag binnen heeft voor een Psychiatrische Hulphond, volgt eerst een kennismakingsgesprek en wordt er gekeken of de situatie geschikt en veilig is voor een hulphond. Wanneer dat allemaal goedgekeurd is, gaat Vom Falorie zelf op zoek naar een geschikte hond. Slechts bij hoge uitzondering zal een 'eigen' hond ingezet worden als Hulphond. De rassen die getraind worden tot psychiatrische hulphond zijn heel divers. Herders, labradors, Australian Shepherds etc.

Een psychiatrische hulphond moet echt speciaal uitgezocht en afgestemd worden op zijn toekomstige baasje. 

Vom Falorie gaat niet op zoek naar een pup voor een cliënt, want dan duurt het allemaal heel erg lang voordat we de hond bij de cliënt kunnen plaatsen. Qua gezondheid is de gok ook veel te groot. Zoals met de meeste grote rassen is het risico op HD/ED/rugproblemen nu eenmaal te groot. Dus de honden die wij uitzoeken zijn tussen de 8 en 24 maanden oud, zodat direct getest kan worden op gezondheid en karakter. Wij hebben wel enkele pups uitstaan bij gastgezinnen, maar ook daar wordt pas bij circa 12 maanden gekeken of de honden qua gedrag en gezondheid geschikt zijn als psychiatrische hulphond en dan pas wordt aan een eventuele match gedacht. Wanneer de honden bij de geleider geplaatst wordt is hij tussen de 2 en 4 jaar oud. 
Wij zijn er absoluut geen voorstander van dat een cliënt zelf zijn eigen psychiatrische hulphond opleidt. De kans op mislukking is veel te groot: veelal zie je dat de pup de angst van zijn baasje overneemt, of juist enorm dominant wordt. Een psychiatrische hulphond moet een unieke eigenschap bezitten, en zoals vermeld is dat bij een pup niet te zien. Ook moet je ervaring hebben met de psychiatrische hulphond om deze unieke eigenschap te herkennen.
Daarnaast komt dat nog het stukje opvoeding en training. Dit is voor de 'gewone' mens al een flinke opgave, laat staan voor de persoon die ook nog eens te maken heeft met psychische klachten. Frustratie en teleurstelling liggen dan al snel op de loer. Aangezien dit zowel voor de eigenaar als voor de hond niet leuk is, heeft Vom Falorie dus besloten om de psychiatrische hulphonden volledig zelf op te leiden. Het uitzoeken, medisch keuren, trainen etc. gebeurt allemaal door Vom Falorie.
Wanneer de hond zijn opleiding afgerond heeft, dan zal de trainer bij aflevering van de hond minimaal 3 dagen bij de nieuwe geleider blijven om de overdracht zo goed mogelijk te laten verlopen. Zo leren de geleider en de hond met elkaar omgaan, en kunnen er volop tips en adviezen gegeven worden om de samenwerking tussen beide zo optimaal mogelijk te maken.
Wanneer de trainer dan weer huiswaarts keert, staat de geleider er echt niet ineens alleen voor. Er blijft contact tussen de trainer en de geleider, en voor vragen of adviezen kan altijd gebeld/gemaild worden. Ook gaat de trainer regelmatig terug om te kijken hoe de samenwerking tussen beide verloopt. Op verzoek kan de geleider ook met de hulphond bij Vom Falorie verblijven voor eventuele bijscholing.

Hoofdtrainer Saskia met hulphond Donder, nog even samen poseren voordat Donder naar zijn nieuwe eigenaresse gaat!