Stichting Vom Falorie Hulphonden is door de Belastingdienst erkend als ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Voor donateurs betekent die status dat zij giften volgens geldende regels mogen aftrekken voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Stichting Vom Falorie Hulphonden is een stichting zonder winstoogmerk.

6 september 2016 is zij in het leven geroepen om financieel steun te bieden aan de opleiding van onze honden, van fok tot volledig opgeleide psychiatrische hulphond.
De VOF bestaat al sinds 2012.

Ons beleidsplan is met name gericht op; het opzetten van een kleinschalige, persoonlijke en volwaardige hulphondenschool, speciaal gericht op de psychiatrische hulphond.

Wij werken aan:

* Het verkrijgen van erkenning en status

* De opleiding en aflevering van psychiatrische hulphonden

* Het werven van donateurs en sponsoren

* Het opzetten van een fokprogramma* .

Vom Falorie bestaat uit John van den Berg en Saskia Stark.

Zij trainen en leveren psychiatrische hulphonden aan mensen met een levenstrauma.


Ons doel

Personen met een levenstrauma samen met een hulphond weer een plek in de maatschappij terug geven.

Om ons doel te verwezenlijken zijn we volledig afhankelijk van donaties en giften

Wat doen we met uw donatie?

Uw donatie zal een belangrijke aanvulling zijn voor de klant op de aanschafkosten van een hond.

Een psychiatrische hulphond wordt niet door de verzekering vergoed, maar is voor de klant onvervangbaar. Hij is 24 uur per dag voor hem beschikbaar en doet zijn werk altijd met veel plezier.

Stichting Vom Falorie Hulphonden vindt daarom ook dat geld niet een reden moet zijn om iemand een hond te weigeren, terwijl deze hem weer een plek zou kunnen geven in de maatschappij.

Op onze site staan verschillende voorbeelden van klanten.

Uw gift komt volledig ten goede aan de klant en de hond.

Om dit doel te bereiken zijn wij op zoek naar donateurs en /of sponsors via online marketing.
Middels het aanschrijven van bedrijven, ons Twitter en Facebook kanaal, maken we onze naam en doel zoveel mogelijk bekend.
Daarnaast hebben we flyers die we opsturen en neerleggen bij verschillende instanties.

** Onze klanten zijn zelf actief met het opzetten van crowdfunding voor de aanschaf van hun psychiatrische hulphond.

** In februari 2017 hebben wij een 3e prijs ontvangen via het ING Nederland fonds.

** 2019 hebben we €5000,- mogen ontvangen van st. MC van Beek, ter vergoeding van medische onkosten (castratie, medische keuring)


Stichting Vom Falorie Hulphonden

Voorzitter; Diane Smid
Penningmeester; Petra Bijdevaate
Secretariaat; Jessy Hullen

Het bestuur werkt volledig op vrijwillige basis.

Bank: NL43 RABO 0313 788 073

Fiscaal nummer; 8567.01.002
KvK nummer; 66796350
RSIN/vestigingsnummer; 856701002

Kruizemunt 67
8252BT Dronten

Jaarvergaderingen